Bli funnet egnet

Politihøgskolens opptaksnemnd gjennomfører en egnethetsvurdering for å avgjøre om du er egnet for opptak til politiutdanningen.

Flere metoder for å vurdere din egnethet

Opptaksnemnda bruker flere metoder for å vurdere om du er egnet eller ikke. Metodene som brukes er PC-tester, gruppeøvelse og intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gjennomført gruppeøvelser under egnethetsvurdering i 2021. PC-tester og intervju vil bli gjennomført. Egnethetsvurdering vil i årets opptak også bli gjennomført uten fysisk oppmøte. Dette skyldes den pågående smittesituasjonen. Nærmere detaljer om gjennomføring kommer.

Ofte stilte spørsmål

Tidsrom for opptaksprøver