Bli funnet egnet

Politihøgskolens opptaksnemnd gjennomfører en egnethetsvurdering for å avgjøre om du er egnet for opptak til politiutdanningen. Hensikten med egnethetsvurderingen er å måle potensialet ditt til å gjennomføre politiutdanningen og senere tjenestegjøre i politietaten.

Nytt i 2023: Heldigital egnethetsvurdering

Fra 2023 gjennomføres hele egnethetsvurderingen på nett. Det betyr at du ikke skal møte opp fysisk for å bli vurdert av opptaksnemnda.

Flere metoder for å vurdere din egnethet

Egnethetsvurderingen består av flere målemetoder: Tre digitale tester, ett videointervju, og for en del søkere vil det i tillegg avholdes et utvidet intervju på nett.

Når opptaksnemnda vurderer om du er egnet for opptak gjør de en helhetsvurdering av hvordan du har gjort det på de ulike målemetodene egnethetsvurderingen består av.

Alle søkere må gjennomføre digitale tester og videointervju. Ingen blir vurdert som «ikke egnet» kun utfra hvordan de gjør det på de digitale testene og videointervjuet – for søkere som nemnda er i tvil om vil det alltid avholdes et utvidet intervju.

Ofte stilte spørsmål

Tidsrom for opptaksprøver