Dine rettigheter som registrert ved Politihøgskolen

Nedenfor finner du opplysninger om hvordan Politihøgskolen behandler personopplysninger og når opplysninger blir slettet. Du får også informasjon om hvordan du selv kan få innsyn i egne personopplysninger og korrigere feil. Dersom du etter å ha lest igjennom informasjonen fortsatt ikke har fått informasjon om det du lurer på, kan du kreve innsyn i egne personopplysninger ved å bruke nettskjema på denne siden.

Politihøgskolen samler inn personopplysninger i mange sammenhenger og behandler dem i henhold til Lov om behandling av personopplysninger. Politihøgskolen har behov for å innhente og behandle personopplysninger på alle som er i kontakt med Politihøgskolen som; søkere, studenter, ansatte, innbeordrede, eksterne som har oppdrag ved Politihøgskolen eller som er besøkende.

Personvernforordningen (GDPR) art. 15 gir den registrerte rett til å be om innsyn i hvordan behandlingsansvarlige behandler vedkommende personopplysninger.

Søkere til studier via Samordna Opptak og søknadsweb

Studenter

Tidligere student

Søkere til stillinger ved Politihøgskolen

Ansatte

Tidligere ansatt

Innbeordret til Politihøgskolen

Innleide forelesere, sensorer, opptaksnemnder og liknende

Gjester til Politihøgskolen

Brukere av kurs- og overnattingsfasiliteter

Kunde på et av Politihøgskolens bilverksteder

Bruk av ansattekort og studentkort på Politihøgskolen

Dine øvrige rettigheter i henhold til personopplysningsloven