Kongsvinger

Politihøgskolen i Kongsvinger ligger på Sæter gård, ca. 3 km nord for Kongsvinger sentrum. Her tilbyr vi en rekke etter- og videreutdanninger og bachelorstudentene har politioperative kurs her.

Bilde av omgivelsene og bygninger på Politihøgskolen i Kongsvinger.

Fasiliteter

I Kongsvinger har vi en låve som er tilrettelagt for operativ trening med en 12 meters rappelleringsvegg. Det finnes øvingsleiligheter, hinderløype, brytedører, avhørsrom, sal for arrestasjonsteknikk, hundestall, innendørs hall med gressteppe for hundesøk, datarom, gymsal og treningsstudio og kantine. Her er også klasserom, lesesal og grupperom.

Det er etablert et anlegg for skytebane med 50 meters bane, 100 meters bane (180 grader skyting) og 2 innendørs skytebaner for 360 grader skyting.

Vi har øvingsbygg i betong for røff operativ trening og en stålhall på 650 kvadratmeter som er innredet med flyttbare moduler. En asfaltert kjøregård på nær 7000 kvadratmeter er etablert i øvre område mot eksiterende skytebaner (25 og 50 meters baner).

Kongsvinger er også et moderne utdanningssenter for justissektoren med politiet og direktoratene som de største brukerne. 

Les mer om utdanningssenteret og hva vi tilbyr her

Adresse

Motjernsveien 21 (se kart)
2213 Kongsvinger

Åpningstider