Sensurarbeid ved Politihøgskolen - Bachelor - politiutdanning

På denne siden finner du informasjon om sensurprosessen ved bacheloravdelingen, hvordan du kan bli sensor og andre elementer knyttet til sensur

Her finner du den generelle informasjonen du har behov for når du skal sensurere. Informasjon som er spesifikk for den enkelte eksamen, som for eksempel frister, skal du ha fått på e-post. Mangler du noe tar du kontakt med studiekontoret for det aktuelle emnet.

Sensur av skriftlig og muntlig eksamen