Publikasjoner om politiutdanningens historie

Her finner du artikler som tar for seg politiutdanningens 100 år lange historie. Det vil også bli publisert en antologi og bacheloroppgaver om temaet.