Podcast om politiutdanningens utvikling siden 1920

Vi holder på å produsere en podcast som vil ta for seg ulike deler av politiutdanningens 100 år lange historie. Podcasten vil bli tilgjengelig ca. november 2020.