Historien om norsk politi skal skrives

Universitet i Bergen skal skrive historien om norsk politi. Med seg på laget har de førsteamanuensis Geir Heivoll fra Politihøgskolen.

POLITIHISTORIE: 12 millioner kroner til forskning på politiets historie.

I perioden 2019-2022 bevilger Politidirektoratet 12 millioner kroner til å skrive historien om norsk politi. Universitetet i Bergen (UiB) er faglig og administrativt ansvarlig for prosjektet, som ledes av professorene Anne Lise Fimreite, Gert Johan Kjelby og Jørn Sunde. Hele prosjektet forventes utgitt i 2023.

Rettshistorie

Historien om det norske politiets fremvekst og utvikling vil først og fremst skrives som en rettshistorie. Det er i den forbindelse UiB har knyttet til seg rettshistoriker Geir Heivoll ved Politihøgskolen. Han skal skrive de første delene av historien, fra 1686 og frem til 2. verdenskrig. Administrasjonsviter Helge Renå skal skrive siste del av historien for perioden 1994-2020 med vekt på de store politireformene, og i 2020 vil man ansette forfatteren av mellomperioden. Det arbeides også for å få finansiert et eget bind om norsk politi under andre verdskrig.

- Det er klart det er et privilegium å få være med på et slikt prosjekt. Det er med ydmykhet jeg tar fatt på arbeidet, sier Heivoll.

- Det er en sentral og kompleks samfunnsinstitusjon som skal undersøkes, og det er et langt tidsspenn. Politiet på 1600- og 1700-tallet var på mange måter noe ganske annet enn det vi forbinder med politiet i dag, samtidig som flere sider ved politiet har vært med på å definere institusjonen og etaten fra starten og helt opp til vår tid, sier han. Mye av mitt arbeid vil bestå i å identifisere de lange linjene i norsk politi, samtidig som det historisk særegne også synliggjøres, legger han til.

Bli bedre kjent med Geir Heivoll