Geir Heivoll

Professor

Geir Heivoll

Professor

Jeg er utdannet jurist, med spesialisering i rettshistorie. Jeg underviser i forvaltningsrett, politirett og rettshistorie. Undervisningen omfatter også enkelte profesjonsetiske emner, som politiets bruk av makt og skjønnsutøvelse. Jeg forsker på politiets rettshistorie og er fra 1. januar 2019 engasjert av Universitetet i Bergen for å skrive "Det norske politiets rettshistorie for perioden 1686-1940".

Siste Publikasjoner