Geir Heivoll

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet jurist, med spesialisering i rettshistorie. Jeg forsker på rettshistoriske spørsmål forbundet med politi, straff og strafforfølgning, og med vekt på forholdet mellom rett, makt og legitimitet. For tiden er jeg engasjert av Universitetet i Bergen for å skrive det norske politiets rettshistorie for perioden 1686-1940. Undervisningen min omfatter forvaltningsrett, politirett og rettshistorie, men også enkelte profesjonsetiske emner, slik som politiets bruk av makt og skjønnsutøvelse.

Kompetanseområder

  • Rettshistorie
  • Forvaltningsrett
  • Politirett
  • Etikk i politiet

Forsker på

  • Politiets rettshistorie
  • Straff og etikk

Underviser i

  • Rettshistorie
  • Forvaltningsrett
  • Politirett
  • Etikk

Siste Publikasjoner