Geir Heivoll

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er jurist og rettshistoriker, og forsker på historiske spørsmål forbundet med politi, straff og strafforfølgning. For tiden er jeg engasjert av Universitetet i Bergen for å skrive det norske politiets rettshistorie for perioden 1686-1940. Jeg underviser i rettshistorie, forvaltningsrett og politirett, men også i enkelte profesjonsetiske emner, slik som politiets bruk av makt og skjønnsutøvelse. Fra høsten 2023 er jeg fagredaktør for Historiske lovkommentarer i Karnov Forlag og Lovdata Pro.

Kompetanseområder

  • Rettshistorie, med vekt på politi- og strafferettshistorie
  • Forvaltningsrett
  • Politirett
  • Etikk i politiet

Forsker på

  • Politiets rettshistorie
  • Straff og etikk

Underviser i

  • Rettshistorie
  • Forvaltningsrett
  • Politirett
  • Etikk

Siste Publikasjoner