Geir Heivoll

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet jurist, med spesialisering i rettshistorie. Jeg underviser i forvaltningsrett, politirett og rettshistorie. Undervisningen omfatter også enkelte profesjonsetiske emner, som politiets bruk av makt og skjønnsutøvelse. Jeg forsker på politiets rettshistorie og er fra 1. januar 2019 engasjert av Universitetet i Bergen for å skrive "Det norske politiets rettshistorie for perioden 1686-1940".

Kompetanseområder

  • Rettshistorie
  • Forvaltningsrett
  • Politirett
  • Etikk i politiet

Forsker på

  • Politiets rettshistorie
  • Straff og etikk

Underviser i

  • Rettshistorie
  • Forvaltningsrett
  • Politirett
  • Etikk

Siste Publikasjoner