Rolleforståelse under lupen

150 deltakere i salen, litt over 200 fulgte arrangementet på Teams. Det var stor interesse for seminaret «Så hatten passer?» - om rapporten «Politi og rolleforståelse» ved Politihøgskolen mandag 13. mars.

Bildet viser seks voksne mennesker som sitter på hver sin stol på en scene. I bakgrunnen ser man en hvit skjerm.
PANELSAMTALE: Anne-Mette Magnussen (t.v), Nina Skarpenes, Benedicte Bjørnland, Jørn Sigurd Maurud, Katja Franko og Jostein Askim. Foto: Runar Kvernen

Utgangspunktet var å presentere og belyse rapportens funn, om forholdet mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som altså beskriver for tette bånd og uklare roller mellom politiet og den private foreningen. Politihøgskolen omfattes av et eget kapittel i rapporten, og førsteamanuensis Birgitte Ellefsen ved høgskolen har skrevet vedlegget «Norsk Narkotikapolitiforenings rolle i media 1991–2021». En av hovedkonklusjonene fra utvalget var naturlig nok fremtredende i dette seminaret:

«Utvalget anbefaler også at politiet må basere sin virksomhet på det som til enhver tid anses som vitenskapelig kunnskap, og at det må forskes mer på politiets forebyggende virksomhet».   

Leder for Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, Lene Bomann-Larsen ønsket velkommen – og rammet inn bakgrunnen for arrangementet.

Det startet med at Rolleforstålseutvalgets leder, professor Anne-Mette Magnussen, gjennomgikk arbeidet, avgrensningene og konklusjonene i rapporten.  

To professorer fra Universitetet i Oslo var invitert til å kommentere innhold og funn i rapporten, fra sine ulike fagfelt. Disse to var professor Jostein Askim, Institutt for statsvitenskap, og professor Katja Franko, Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  

Bildet viser salen på Rolleforståelsesseminaret. Mange mennesker sitter med ryggen til kameraet og ser mot en scene.

Møteleder var Tatyana Valland. Hun er for tiden engasjert i et forskningsprosjekt ved høgskolen. Hun samlet så et panel, som foruten innlederne også omfattet Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, Politidirektør Benedicte Bjørnland og Politihøgskolens rektor Nina Skarpenes.  Valland la opp til en samtale og tanker rundt det som hadde blitt presentert. Kultur, ytringsklima, politipraksis, forholdet mellom forebygging og etterforskning - og mulige oppfølginger av anbefalinger i rapporten var blant temaene.

Rektor Skarpenes opplyste blant annet at det for lengst reviderte studiet, som før het «Tegn og symptomer», også skal fagfellevurderes. Begrunnelsen for dette er betydningen av at tilliten til det nye studiet er vitenskapelig forankret.  Gjennom hele seminaret ble det også formidlet spørsmål fra deltakerne, både i salen og de som fulgte det digitalt. 

Rektor Nina Skarpenes oppsummerte sin opplevelse slik:

- Det har vært en lærerik dag, med mange nye perspektiver – på et område som er utfordrende både for politiet og høgskolen. Utvalgets rapport er grundig, og fortjener å bli lest og diskutert. Anbefalingene i rapporten vil bli fulgt opp – også her hos oss. Det er flott at fagansatte tar initiativer og får til slike samlinger. Det er i høgskolens beste ånd. Takk til alle i arrangementskomiteen. Dette var inspirerende!