Ny nordisk forskning om seksuell trakassering

I 2023 starter et nytt, nordisk prosjekt om seksuell trakassering. De nordiske politiforskerne skal undersøke forståelser, og måter å jobbe på i praksis. Dette skjer i samarbeid med politiet i Sverige, Island og Norge. Prosjektet går over fire år og ledes av Politihøgskolen.

SNART I GANG: Brita Bjørkelo og et nordisk team er godt i gang med oppstarten av et nytt forskningsprosjekt om seksuell trakassering. Bildet viser Bjørkelo på kontoret sitt. Foto: Runar Kvernen

Forskningsprosjektet «Understanding and Intervening against Sexual Harassment» (UISH) ledes av professor Brita Bjørkelo ved Politihøgskolen/Oslo Nye Høyskole, og gjøres sammen med nordiske politiforskere. 

- Dette er en unik mulighet til ikke bare å se på intervensjoner og praksis, men også hvordan konkrete handlinger forstås. Det vil også gi oss også innsikt i hvordan seksuell trakassering forstås av de involverte, noe som igjen har betydning for å kunne gjøre noe med dette. Nå jobber vi med å gjøre oss klare til oppstart i løpet av våren 2023, sier Brita Bjørkelo.

UISH har fått midler fra en utlysning av forskningsmidler fra NordForsk og prosjektet tar for seg forståelser av - og intervensjoner mot -seksuell trakassering.

Prosjektet er en oppfølging av et annet prosjekt (SUSH) som varer ut oktober 2023 - det nye prosjektet starter opp i løpet av 2023.

Disse forskerne deltar i prosjektet:

Brita Bjørkelo, professor ved Politihøgskolen og Oslo Nye Høyskole og leder av forskningsprosjektet

Silje Lundgren, Unviersitetslektor, Linköpings universitet

Malin Wieslander, Universitetslektor, Docent, Linköpings universitet

Finnborg Salome Steinþórsdóttir, Adjunkt Professor, Island Universitet

Gyða Margrét Pétursdóttir, Professor, Island Universitet

I tillegg deltar representanter fra politiet i Norge, Sverige og Island og det er tilknyttet en referansegruppe for prosjektet med forskere og praktikere.

- Den norske delen av forskningsprosjektet vil basere seg på arbeidet i SUSH og det vil i den forbindelse bli lyst ut en PhD stilling. Vi tar sikte på å formidle mer om arbeidet, etter hvert som det skrider frem, opplyser Brita Bjørkelo.