Kriseledelsens forhold til erfaringslæring

Linda Hoel og Bjørn Barland har publisert artikkelen "A lesson to learn? A study of how various ranks and police leaders understand and relate to experience-based learning" om kriseledelsens forhold til erfaringslæring. Artikkelen har blitt publisert i tidsskriftet "Policing and Society".

ARTIKKEL: Linda Hoel og Bjørn Barland har fått publisert artikkelen sin i tidsskriftet "Policing and Society".

Forbedring gjennom erfaringsbasert læring er for tiden i fokus for norsk politi og i denne artikkelen undersøkes hvordan dette forstås og praktiseres av politiledere i forskjellige rekker innen krisehåndtering. Studien er basert på dybdeintervjuer og presenterer tre funn. 

Tre funn

Det første funnet viser at det er forskjell i de ulike rekkene av politiet om hvordan de oppfatter begrepet "erfaringsbasert læring". Det andre funnet er at flere politiledere mener at politiet ikke er tilbøyelige nok til å lære og utvikle praksis av erfaring på grunn av kulturelle spørsmål i organisasjonen. Det tredje funnet viser at det forekommer forskjeller i politiledernes syn på i hvilken grad avsluttende rapporter ligger til grunn for endringer i praksis.

Forbedringspotensial

Artikkelen argumenterer for at å kunne forbedre polititjenesten rundt krisehåndtering gjennom erfaring, kreves det at ledere deler en felle forståelse av begrepet "erfaringsbasert læring" og dens forutsetning som refleksjon. Oppgaven antyder også av det er nødvendig av politiledere får mulighet til å lære hvordan de skal lære av erfaringsbasert læring, og helst da gjennom høyere utdanning.

Ta kontakt med biblioteket om du vil lese artikkelen.