Tove Eriksen

Doktorgradsstipendiat

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet kriminolog fra Universitet i Oslo, og har siden da jobbet mye med kunnskapsbygging som grunnlag eller støtte for beslutninger. Siden 2009 har jeg vært ansatt i Politidirektoratet, hvor jeg de siste fem-seks årene har jobbet med implementering av etterretning i politiet. Nå har jeg studiepermisjon for å jobbe med et PhD-prosjekt om etterretning som verktøy for risikobaserte beslutninger for strategiske ledere i politiets kriminalitetsforebygging.

Kompetanseområder

  • Etterretning
  • Risiko
  • Styring og ledelse av politiet

Forsker på

  • Etterretning og etterretningsledet politi
  • Politiledelse
  • Risikostyrning