Tina Luther Handegård

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er sosiolog og fullførte min doktorgrad ved Universitetet i Tromsø i 2005. For tiden jobber jeg med et forskningsprosjekt om kunnskapsbasert forebygging i den nye politiorganisasjonen (jfr. Nærpolitireformen). Jeg holder også på med et prosjekt i forbindelse med Politihøgskolens 100-årsjubileum. Her er jeg opptatt av hvordan idealet om kunnskapsbasert politiarbeid ble implementert i politiutdanningen, hvordan denne implementeringen skjedde, og hva som var begrunnelsen. Jeg undersøker også om idealet om kunnskapsbasert politiarbeid over tid blitt forstått og praktisert på ulike måter i utdanningen.

Kompetanseområder

  • Forebygging
  • Kunnskapsbasert politiarbeid

Forsker på

  • Kunnskapsbasert politiarbeid
  • Etterretning
  • Forebygging

Underviser i

  • Vitenskapsteori og forskningsmetode
  • Kunnskapsbasert politiarbeid
  • Akademisk oppgaveskriving

Siste Publikasjoner