Rune Glomseth

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet ved Politiskolen og har bred erfaring fra politiet. Ved Politihøgskolen har jeg hatt fagansvar for en rekke ledelsesutdanninger og forsket innenfor ledelse i politiet. Jeg var medredaktør for boken Politiledelse (2015), og har bidratt med bokkapitler i diverse norske og internasjonale fagbøker ved siden av publisering av fagartikler. Nå jobber jeg med et forsknings- og bokprosjekt om toppledere og toppledelse i politiet og påtalemyndigheten.

Kompetanseområder

  • Organisasjon og ledelse
  • Endring og endringsledelse
  • Ledelse og kultur i politiet

Forsker på

  • Politiledelse
  • Politikultur

Underviser i

  • Organisasjon og ledelse
  • Politiledelse
  • Organisasjonskultur og politikultur
  • Endring og endringsledelse

Siste Publikasjoner