Ragnhild Holm

Førstelektor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet fra Universitetet i Oslo, lærerhøgskole og Norges musikkhøgskole. Jeg forsker på læringsutbytte i nettbaserte lederstudier for politiutdannere og i hvilken grad kunnskap opparbeidet på lederutdanning blir anvendt i praksis. Tidligere har jeg forsket på hvor det blir av kvinnelige ledere som har tatt lederstudier ved PHS. For tiden er jeg leder av meritteringsløpet ved PHS, studiet pedagogisk basiskompetanse (UHped) og deltar i to forskergrupper.

Kompetanseområder

  • Ledelse
  • Pedagogisk basiskompetanse (universitets- og høgskolepedagogikk)
  • Nettbasert undervisning

Forsker på

  • Læringsutbytte i nettstudier
  • Teori anvendt i praksis

Underviser i

  • Ledelse og organisasjonsutvikling
  • Universitets- og høgskolepedagogikk
  • Leder meritteringsløp

Siste Publikasjoner