Morten Holmboe

Professor

Morten Holmboe

Professor

Jeg er jurist og har doktorgrad i strafferett. Nylig (høsten 2020) var jeg medforfatter til en revidert kommentarutgave til straffeprosessloven. Jeg publiserer jevnlig arbeider om strafferett og straffeprosess. Nå er jeg med i en gruppe som skriver kommentarutgave til åndsverkloven. I tillegg arbeider jeg med personvernrettslige spørsmål, taushetsplikt og avvergingsplikt, gjenopprettende prosess og unge lovbrytere. Fra 2017-2019 var jeg medlem av Opplæringslovutvalget. Jeg deltar i forskergruppen "Politiet i det digitale samfunn". Som medlem av denne gruppen bidro jeg til antologien Det digitale er et hurtigtog!, som ble utgitt høsten 2019.

Siste Publikasjoner