Morten Holmboe

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er jurist og har doktorgrad i strafferett. Jeg er medforfatter til en revidert kommentarutgave til straffeprosessloven, som kom ut i 2020 og oppdateres minst hvert år. Jeg publiserer jevnlig arbeider om strafferett og straffeprosess. Jeg er medforfatter til kommentarutgaven til politiregisterloven i Karnov Lovkommentarer. Nå er jeg med i en gruppe som skriver kommentarutgave til åndsverkloven. I tillegg arbeider jeg med personvernrettslige spørsmål, taushetsplikt og avvergingsplikt, gjenopprettende prosess og unge lovbrytere. Jeg er medlem av prosjektet Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence (Manreport). Fra 2017-2019 var jeg medlem av Opplæringslovutvalget. Jeg deltar i forskergruppen "Politi og teknologi". Som medlem av denne gruppen bidro jeg til antologien Det digitale er et hurtigtog!. Foto: Jon Strype

Kompetanseområder

 • Strafferett
 • Menneskerettigheter
 • Ungdomsstraff, ungdomsoppfølging, konfliktråd
 • Opphavsrett

Forsker på

 • Straffeprosessloven
 • Forvaring av unge lovbrytere
 • Avvergingsplikt
 • Faglig frihet i universitets- og høgskolesektoren

Underviser i

 • Strafferett og straffeprosess
 • Rett til privatliv
 • Menneskerettigheter
 • Gjenopprettende prosess

Siste Publikasjoner