Lillis Rabbing

Høgskolelektor

Erfaring og bakgrunn

Basert på tverrsnitt og prospektive spørreskjema-data skal mitt doktorgradprosjekt undersøke politiansattes a) operative og organisatoriske jobbkrav og organisatoriske og individuelle ressurser, b) mentale helse (utbrenthet, angst og depresjon), muskel-skjelettplager og jobbengasjement, og c) hvordan krav og ressurser er assosiert med mental helse, muskel- og skjelettplager og jobb-engasjement. Resultatene kan informere ansatte og arbeidsgiver om fokusområder angående styrking av arbeidsforholdene samt ha betydning for fagforeninger, statlige etater, eller samfunnet som sådan.

Kompetanseområder

  • Pedagogikk
  • Fysisk trening
  • Livreddende førstehjelp på land og i vann

Forsker på

  • Arbeidsbelastning, krav og jobbengasjement
  • Individuelle og organisatoriske ressurser
  • Fysisk og psykisk arbeidshelse

Underviser i

  • Fysisk trening
  • Livreddende førstehjelp

Siste Publikasjoner