Johannes Knutsson

Professor emeritus

Erfaring og bakgrunn

Siden 1970-tallet har jeg drevet med anvendt politiforskning, det vil si forskning for og med politiet. Jeg begynte tidlig med evalueringer for å måle effekten av ulike politiaktiviteter. I min forskning har jeg brukt to overordnede teoretiske tradisjoner, nemlig den situasjonsbaserte kriminalitetsforebyggende tilnærmingen og problemorientert politiarbeid. Hensikten med mine to siste internasjonale publikasjoner er å styrke utviklingen av problemorientert politiarbeid (Advances in Evidence Based Policing) og massetjeneste (Preventing Crowd Violence).

Kompetanseområder

 • Problemorientert politiarbeid
 • Evalueringsforskning
 • Politiets bruk av skytevåpen
 • Uniformert polititjenesten

Forsker på

 • Dialogpolitivirksomhet
 • Problemorientert politiarbeid
 • Evalueringsforskning

Underviser i

 • Problemorientert politiarbeid
 • Evalueringsmetodikk
 • Effektivitet i etterforskning
 • Forskning om uniformert polititjeneste