Charlotte Tandberg

Doktorgradsstipendiat

Erfaring og bakgrunn

Jeg er doktorgradsstipendiat ved ‘INCONTEXT’-prosjektet, som undersøker under hvilke omstendigheter 1) representasjon (eller ekskludering) av ekstreme aktører i det politiske rom, og 2) undertrykkende tiltak (eller mangel på slike), fører til mer eller mindre høyreekstrem vold. Mitt bidrag til prosjektet angår særlig det politirepressive og baserer seg på en komparativ og metodetriangulær tilnærming. Jeg er også tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-REX), der jeg blant annet er ansvarlig for den årlige oppdateringen av ‘Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe (RTV)’-datasettet.

Kompetanseområder

  • Radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Politisk vold
  • Anvendt statistisk metode
  • Internasjonal politikk

Forsker på

  • Terrorisme og politisk vold
  • Høyreekstremisme
  • Statlig (og polisiær) undertrykkelse
  • Forebyggende politiarbeid