Søk utveksling i andre studieår på Bachelor - politiutdanning

I andre studieår på politiutdanningen har du mulighet til å reise utenlands på utveksling eller gjennomføre internasjonale uker på Politihøgskolen. Oppholdet godkjennes som din eksterne hospitering.

3 uker i vårsemesteret

Vil du se hva andre politistudenter i Europa gjør, og hvordan de lærer om politiarbeid? Vi har samarbeidsavtaler med en rekke utenlandske politiutdanninger.

Utvekslingsoppholdet er på tre uker, og foregår i vårsemesteret. Konkret dato for oppholdet vil variere avhengig av hvilket sted du skal reise til.

Vi har for tiden utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner i:

  • Sverige
  • Danmark
  • Finland
  • Island
  • England
  • Irland
  • Romania
  • Tyskland
  • USA (Politirådens kontor i FN, New York)


Internasjonale uker

Et alternativ til å reise på studentutveksling er å delta ved Polithøgskolens internasjonale uker.

I uke 12, 13 og 14 vil våre lærere i samarbeid med Internasjonal enhet og eksterne samarbeidspartnere organisere tre internasjonale uker i Oslo for norske og utenlandske studenter.

Hver uke vil omhandle et relevant tema for deg som politistudent. I 2020 er temaene "digitalt politiarbeid", "mental helse" og "radikalisering".

Internasjonale uker vil gi deg spennende faglige utfordringer, og du vil bli kjent med andre studenter på tvers av landegrenser og profesjoner.