Søk utveksling i andre studieår på Bachelor - politiutdanning

I andre studieår på politiutdanningen har du mulighet til å reise utenlands på utveksling eller gjennomføre internasjonale uker på Politihøgskolen. Oppholdet godkjennes som din eksterne hospitering.

3 uker i vårsemesteret

Vil du se hva andre politistudenter i Europa gjør, og hvordan de lærer om politiarbeid? Vi har samarbeidsavtaler med en rekke utenlandske politiutdanninger.

Utvekslingsoppholdet er på tre uker, og foregår i vårsemesteret. Konkret dato for oppholdet vil variere avhengig av hvilket sted du skal reise til.

Vi har for tiden utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner i:

  • Sverige
  • Danmark
  • Finland
  • Island
  • England
  • Irland
  • Romania
  • Tyskland
  • USA (Politirådens kontor i FN, New York)

Internasjonale uker

Et alternativ til å reise på studentutveksling er å delta ved Polithøgskolens internasjonale uker.

Internasjonale uker vil gi deg spennende faglige utfordringer, og du vil bli kjent med andre studenter på tvers av landegrenser og profesjoner.