Søk utveksling i andre studieår på Bachelor - politiutdanning

I andre studieår på politiutdanningen har du mulighet til å reise utenlands på utveksling eller gjennomføre internasjonale uker på Politihøgskolen.

Utvekslingsopphold

Vil du se hva andre politistudenter i Europa gjør, og hvordan de lærer om politiarbeid? Vi har samarbeidsavtaler med en rekke utenlandske politiutdanninger.

Utvekslingsoppholdet foregår i vårsemesteret. Konkret dato og varighet vil variere avhengig av hvilket sted du skal reise til.

Vi har for tiden utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner i:

  • Sverige
  • Danmark
  • Finland
  • Island
  • England
  • Irland
  • Romania
  • Tyskland
  • USA (Politirådens kontor i FN i New York)

Internasjonale uker

Et alternativ til å reise på studentutveksling kan være deltagelse ved Polithøgskolens internasjonale uker.

Internasjonale uker vil gi deg spennende faglige utfordringer, og du vil bli kjent med andre studenter på tvers av landegrenser og profesjoner.

Hvis du er student på en av våre utdanninger, finner du mer detaljert informasjon om utveksling ved å logge inn på Studentportalen.