Praktisk informasjon om videreutdanningstilbud i politiledelse

Politihøgskolens videreutdanningstilbud i politiledelse skal bidra til at ledere i Politi- og lensmannsetaten blir bedre i stand til å styre, lede og organisere polititjenestene.

Videreutdanningene i politiledelse er organisert i to trinn. På trinn 1 finner vi lederutdanningene Innføring i politiledelse og funksjonsrettede lederutdanninger.

Innføring i politiledelse fokuserer på ledelse som fag og tilbys kommende og nåværende ledere som ønsker å få eller innehar lederstilling.

De funksjonsrettede lederutdanningene omfatter emner innen etterforskningsledelse, påtaleledelse, operasjonsledelse, innsatsledelse eller aksjonsledelse.

Trinn 2 består av fire selvstendige emner med ulike faglige profiler som tilbys nåværende ledere som ønsker å utvide sin kompetanse som politiledere. For å søke på trinn 1, må studentene ha bachelorutdanning eller tilsvarende. Opptakskrav til trinn 2 er bestått eksamen fra en av utdanningene på trinn 1.

Opptakskravene varierer noe fra emne til emne, se de enkelte studieplanene.

Alle videreutdanningene i politiledelse som lyses fra januar 2025 vil følge denne modellen. Hvert emne i politiledelse er organisert som deltidsstudier og gjennomføres i løpet av seks måneder. Alle emnene gir 15 studiepoeng. 

Arbeidsgivere må prioritere og innstille søkerne.

Modellen viser de ulike lederstudiene ved Politihøgskolen.