Anne Fredrikke (Rikke) Krafft

Politioverbetjent

Erfaring og bakgrunn

Jeg er politioverbetjent og har min bakgrunn fra operativt politiarbeid/patruljetjeneste, og har vært operativ siden 1999. Jeg har vært ansatt ved Politihøgskolen siden 2009, og har undervist i følgende emner: Kommunikasjon og konflikthåndtering, Operativ polititjeneste, Yrkesetikk, treningssimulator/skytesimulator, samt vært veileder for studenter med bacheloroppgaver. Jeg begynte på EVU i 2021, og her er jeg fagansvarlig for videreutdanninger i mishandling i nære relasjoner. I masteroppgaven min skrev jeg om operative polititjenestepersoners erfaringer med oppdrag som omhandlet vold i nære relasjoner, der barn var til stede. Jeg er særlig opptatt av politipatruljens møte med barn i første fase av etterforskningen.

Kompetanseområder

  • Operativt politiarbeid
  • Kommunikasjon og konflikthåndtering
  • Polititaktikk
  • Mishandling i nære relasjoner

Underviser i

  • Mishandling i nære relasjoner