Øystein Skjønborg

Høgskolelektor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet politi fra etatskolen, cand.jur fra UiO, og master i ledelse fra CBS. Jeg ledet en arbeidsgruppe høsten 2018 og vinteren 2019, som foreslo et treårig studieløp for politiets påtalejurister. På oppdrag fra Politidirektoratet jobber jeg nå med å utvikle det første studieåret på 15 studiepoeng. Første kull starter på Politihøgskolen høsten 2022. Jeg er medlem av forskergruppen “Organisasjon og ledelse”.

Kompetanseområder

  • Påtalefag
  • Organisasjon og ledelse

Forsker på

  • Påtalefaglig etterforskningsledelse

Underviser i

  • Påtalefag