Bodø

Politihøgskolen i Bodø ligg på Mørkved, ca. 8 km aust for Bodø sentrum. Her tilbyr vi Bachelor – politiutdanning.

Fasilitetane våre

Studiestaden vår i Bodø er utstyrt med øvingsleilegheit, datarom, kriminaltekniske undervisningsrom, forhøyrsrom, øvingssimulator, sal for arrestasjonsteknikk, kantine, treningsrom, klasserom og auditorium. Det er god tilgang på grupperom.

Nærmaste nabo er Nord Universitet, som vi har eit godt samarbeid med. Studentane nyttar biblioteket til Nord Universitet.

Adresse

Universitetsalleen 1 (se kart)
8026 Bodø

Åpningstider