Bodø

Politihøgskolen i Bodø ligger på Mørkved, ca. 8 km øst for Bodø sentrum. Her tilbyr vi Bachelor - politiutdanning.

Bilde av bygget Politihøgskolen i Bodø

Våre fasiliteter

Studiestedet vårt i Bodø er utstyrt med øvingsleilighet, datarom, kriminaltekniske undervisningsrom, avhørsrom, øvingssimulator, sal for arrestasjonsteknikk, treningsrom, klasserom og auditorier. Det er god tilgang på grupperom.

Nærmeste nabo er Nord Universitet som vi har et godt samarbeid med. Studentene benytter Nord Universitet sitt biblioteket.

Adresse

Universitetsalleen 1 (se kart)
8026 Bodø

Åpningstider