Strategien vår

Strategien for perioden 2022–2025 skal leggje rammer, gi retning og angi ambisjonsnivå for den samla verksemda vår.

Forankra i verdiane til politiet

Modig, Heilskapsorientert, Respekt og Tett på. Politihøgskolen har også ein eigen verdi: Eg er kunnskapssøkande.

Ambisjonane våre

  • Vi utdannar kandidatar som løyser utfordringar i framtida.
  • Vi er i front på politivitskapleg forsking og utvikling av politifaget.
  • Vi er ein internasjonalt anerkjend politihøgskule.
  • Vi er ein smidig og framtidsretta organisasjon.