Leiargruppa

Leiargruppa består av ti personar og er leia av rektor.

Rektor

 

Nina Skarpenes


Assisterande rektor

Assisterende rektor Kjell Eirik Mortensen i uniform

Kjell Eirik Mortensen


Avdelingsleiar Strategi og verksemdsstyring

Morten Brenden


Avdelingsleiar Forskingsavdelinga

Lene Bomann-Larsen

Avdelingsleiar Etter- og vidareutdanning

Dag Sveaas

Avdelingsleiar Bachelor Oslo

Philip Christopher Tolloczko

Avdelingsleiar Bachelor Bodø

Johnny Steinbakk

 

Avdelingsleiar Bachelor Stavern

Asle Makoto Sandvik

Avdelingsleiar Studieavdelinga

Anne Kristine Aure


Kommunikasjonssjef

Sandra Pernille Magnussen