Våre internasjonale samarbeidspartnarar

Vi deltek i fleire samarbeid om mobilitet, utveksling og kompetanseutvikling. Vi har ei rekkje tilbod til tilsette og studentar, og ønskjer å fremje læring og kunnskapsdeling på tvers av landegrensene.

Nettverk vi deltar i

CEPOL - European Union Agency for Law Enforcement Training

AEPC - European Association of Police Colleges

Erasmus+

Nordplus

Nordcop

I tillegg har vi ansvaret for opplæring i ulike studium for polititenestepersonar som skal jobbe internasjonalt.

Kontakt oss

Send oss ein e-post på international@phs.no viss du vil vite meir om tilbodet vårt og samarbeidspartnarane våre, eller har andre spørsmål rundt det internasjonale engasjementet vårt.