Utdanningsleiarar, praksisansvarlege og praksisrettleiarar

Utdanningsleiarar, praksisansvarlege og praksisrettleiarar har ulike roller i tilrettelegginga og koordineringa av praksisstudiet til politistudentane.

Utdanningsleiarar skal

  • leggje til rette for, koordinere og gjennomføre kvalitetsarbeidet i opplæringseininga
  • prioritere mål og tiltak for eiga opplæringseining
  • leggje til rette og sørge for gjennomføring av endringar som følgjer av kvalitetsarbeidet
  • utarbeide ein årleg kvalitetsrapport

Praksisansvarlege skal

  • følgje opp kvalitetstiltak i eiga opplæringseining
  • følgje opp retningsliner for evaluering og kvalitetsarbeid

Praksisrettleiarar skal

  • gjennomføre førebudde rettleiingssamtaler i studieåret i samsvar med vedtekne retningsliner
  • svare på avsluttande evaluering for praksisrettleiarar