Avdelingsleiarar

Avdelingsleiar har ei utøvande rolle i kvalitetsarbeidet, og skal mellom anna følgje opp evalueringar og resultat som blir genererte av kvalitetsarbeidet på programnivå.

Bachelor

Programansvarleg avdelingsleiar har ansvar for

 • å leggje til rette for, koordinere og gjennomføre kvalitetsarbeidet i studieprogrammet
 • at det blir utarbeidd malar og retningsliner for kvalitetsarbeidet
 • å prioritere mål og tiltak som skal følgjast opp i verksemdsplanane til avdelingane/høgskulen for komande år
 • å leggje fram dokumentasjon på at fagmiljøet knytt til studietilbodet tilfredsstiller nasjonale krav
 • å leggje til rette og sørge for gjennomføring av endringar som følgjer av kvalitetsarbeidet
 • at det blir utarbeidd ein årleg kvalitetsrapport knytt til studieprogrammet

Avdelingsleiar har ansvar for

 • å leggje til rette for, koordinere og gjennomføre tiltak frå kvalitetsarbeidet og verksemdsplanane til høgskulen i eiga avdeling
 • å prioritere mål og tiltak for eigen studiestad
 • å leggje fram dokumentasjon på at fagmiljøet knytt til studietilbodet tilfredsstiller nasjonale krav
 • å leggje til rette og sørge for gjennomføring av endringar som følgjer av kvalitetsarbeidet

Master

Avdelingsleiar har ansvar for

 • å leggje til rette for, koordinere og gjennomføre kvalitetsarbeidet i eigen utdanningsportefølje
 • at det blir utarbeidd malar og retningsliner for kvalitetsarbeidet
 • å prioritere mål og tiltak som skal følgjast opp i verksemdsplanane til avdelingane/høgskulen for komande år
 • å leggje til rette og sørge for gjennomføring av endringar som følgjer av kvalitetsarbeidet
 • at det blir utarbeidd ein årleg kvalitetsrapport knytt til studietilboda

EVU

Avdelingsleiar har ansvar for

 • å leggje til rette for, koordinere og gjennomføre kvalitetsarbeidet i eigen utdanningsportefølje
 • at det blir utarbeidd malar og retningsliner for kvalitetsarbeidet
 • å prioritere mål og tiltak som skal følgjast opp i verksemdsplanane til avdelingane/høgskulen for komande år
 • å leggje til rette og sørge for gjennomføring av endringar som følgjer av kvalitetsarbeidet
 • at det blir utarbeidd ein årleg kvalitetsrapport knytt til studietilboda