Våre nøkkeltall for 2023

Under finner du nøkkeltall for kalenderåret 2023.

Tal på tilsette

Faste årsverk: 348

Tal på studentar

Vår

Bachelor: 1327
Master: 84

Haust

Bachelor: 1475
Master: 95

Etter- og videreutdanning: ca. 3504

Opptak til bachelorutdanninga

Søkjarar 1. prioritet: 2759
Mannlege søkjarar 1. prioritet: 1299
Kvinnelege søkjarar 1. prioritet: 1460
Tal på studentar som er tekne opp: 502
Tal på kvinner som er tekne opp: 280