Verdens første FN-manual for avhør er validert

Nylig ble verdens første FN manual for avhør validert. Førsteamanuensis ved Politihøgskolen Ivar Fahsing har vært en sentral aktør i arbeidet, som hovedskribent av manualen.

Innvielsesmøte for Doktrinær utviklingsgruppe i Oslo, januar 2020. Foto: Susanne H. Flølo/UiO

Manualen markerer en betydelig milepæl i det pågående arbeidet med å etablere en internasjonal standard for politi- og kriminaletterforskning i samsvar med menneskerettighetene.

– For Politihøgskolen og norsk politi har utviklingen og innføringen av KREATIV vært med på å definere en bedre og mer effektiv intervjumetodikk – jeg vil påstå at det over tid har bidratt til å endre måten vi etterforsker på og hvordan vi forstår vår rolle og oppgaver som politietterforskere. Det er selvsagt svært gledelig å se hvordan den samme utvikling nå er i ferd med å spre seg til alle kontinent og sakte, men sikkert vil den definere en ny global standard, sier førsteamanuensis Ivar Fahsing.

HOVEDFORFATTER AV MANUALEN: Førsteamanuensis Ivar Fahsing ved Politihøgskolen. Foto: Patrick Da Silva Sæther.

Blir den første internasjonale standarden for avhør

Prosjektet har overordnet handlet om to ting, forteller Gisle Kvanvig ved senter for menneskerettigheter (SMR). SMR ble etablert som sekretariat for prosjektet.

– Det ene er å få på plass en manual for hele FN systemet. Manualen vil instruere samtlige FN organisasjoner med et politimandat i hva slags praksis de skal ha på avhør og etterforskningsfeltet, sier Kvanvig.

Dette gjelder politi i FN-tjeneste, kurs og utdanningstilbud til politi, og såkalt monitorering av politi.

– Det andre er at manualen blir den første internasjonale standarden innen avhør og etterforskning. Det finnes flere konvensjoner, manualer og doktriner på politifeltet, men dette er den første som handler om avhør og etterforskning. Manualen utgjør dermed et veiledende dokument for medlemslandene i FN. Den vil også prege andre multilaterale organisasjoner slik som OSSE og EU.

Utvikler kurs og pensum for politifolk i FN-tjeneste

På bakgrunnen av manualen utvikles det kurs og pensum som vil nå cirka 12 000 politifolk fra cirka 90 land i FN tjeneste årlig. Disse tjenestekvinnene og mennene vil ta med seg kunnskapen hjem etter endt tjeneste.

– I en mer politisk kontekst vil manualen refereres til som en veiledende standard for hvordan FNs medlemsland bør tenke om utdanning og praksis innen politimyndigheten sin, sier Kvanvig.

Gisle Kvanvig er leder av multilateral samarbeid ved norsk senter for menneskerettigheter. Programmet arbeider primært med sivile og politiske rettigheter. Foto: Privat.

Håper på færre justisfeil

Sammen tilbyr de en utfyllende standard som er prinsipiell og praktisk, og tilskriver beslutningstagere på myndighetsnivå, ledere i justissektoren, og politiembetsmenn og kvinner konkrete oppgaver.

– Resultatet av dette på lang sikt tenker vi vil bidra til færre justisfeil, mindre tortur og økt tillit mellom politi og befolkning. Det finnes to dimensjoner til der den første handler om kunnskapsspredning og utvikling. Som alle andre fagfelt så vil dette fagfeltet nyte godt av at enda flere med erfaring og ekspertise forstår og nyttiggjør seg metodene fordi dette vil bidra til større og raskere fagutvikling.

Har skapt et internasjonalt faglig fellesskap 

Politihøgskolen og Oslo politidistrikt har vært involvert i prosjektet hele veien.

– For Politihøgskolen er det viktig at vi til enhver tid er med på arbeidet med forskning og utvikling på arbeid som kan bidra til at kvaliteten på avhør og etterforskning blir bedre. Dette både nasjonalt og internasjonalt, sier Dag Mørk Sveaas, avdelingsleder for etter- og vidareutdanning på Politihøgskolen.

– Samarbeidet vårt med Politihøgskolen og politiets eksperter på dette fagfeltet er helt vesentlig for å sikre den forskningsbaserte forankringen i de mange prosjektene vi driver på flere kontinenter. Det er flott å se hvordan polititjenestemenn og -kvinner over hele verden finner sammen i et faglig fellesskap, og hvordan de er villige til å utfordre seg selv og sine kollegaer i å forsøke å gjøre jobben sin enda bedre, og i tråd med universelle menneskerettighetsstandarder, sier Zenia Chrysostomidis, avdelingsleder ved Internasjonal avdeling, SMR.  

Utover sekretariatet ble samtlige FN organisasjoner med et politimandat involvert. Invitasjonen til å delta i doktrinegruppen og prosessen gikk ut til 193 FN-medlemsland. Samtlige medlemsland ble konsultert i prosessen, også var representanter fra særlig 25 land aktive i prosessen. I tillegg deltok eksperter fra relevante fagfelt fra både politi, etterretning og akademia.