Politiledelse mot 2045

Norges Politilederlag (NPL) i Parat har tatt initiativet til å forske på hva slags politilederskap norsk politi trenger i fremtiden for å løse politiets samfunnsoppdrag.

Bilde av Wenche Bjørngaard (t.v) og Kjetil Ravlo (Norges Politilederlag), Janne Helgesen, Cathrine Filstad, Ole Boe (alle PHS), Ragnar Heggesvik (Parat) og Anne Rød (PHS).
GODT I GANG: Wenche Bjørngaard (t.v) og Kjetil Ravlo (Norges Politilederlag), Janne Helgesen, Cathrine Filstad, Ole Boe (alle PHS), Ragnar Heggesvik (Parat) og Anne Rød (PHS). Foto: Parat

Det er forskningsspørsmål som også er stilt i andre land, blant annet Australia og Storbritannia.

Prosjektet handler om å identifisere lederskapsutfordringene for politiet i en definert framtid. Videre skal man undersøke typer utdanning og utvikling av politiledere og lederskap. Både som fenomen og praksis, og om det er kvalitativt godt nok.

NPL ønsker at følgende problemstillinger utredes: 

  • Hvilke utfordringer vil politiledere trolig kunne møte i 2045? 
  • Hvilken kompetanse vil politiledere ha behov for?
  • Hvordan skal man rekruttere, utdanne og utvikle politiledere for å kunne møte interne og eksterne utfordringer i og for politiet?
  • Hvordan skal man organisere rekruttering, utdanning og utvikling av kommende politiledere gitt de utviklingstrekk man finner?

Både Høyskolen Kristiania og Politihøgskolen ble forespurt om å gjennomføre forskningsprosjektet på vegne av NPL. 

Ettersom det allerede var et samarbeid mellom de to høyskolene innenfor ledelse generelt og politiledelse spesielt, ble det initiert et samarbeidsprosjekt med en felles forskergruppe.

Den består av: førsteamanuensis Anne Rød, professor Ole Boe, seksjonsleder Janne Helgesen og førsteamanuensis Knut Sørensen ved PHS, professor Cathrine Filstad ved Kristiania og PHS, professor Rune Bjerke og professor Tom Karp ved Kristiania. 

I dette forskningsprosjektet undersøkes det hva forskning sier om temaene NPL ber om svar på, samt innhenter empiri om problemstillingene fra politiledere, politiutdannere og studenter.

Studien inneholder en analyse av tidligere lederkurs og videreutdanninger for politiledere i regi av Politihøgskolen, og kartlegging av utdanning og kurs i regi Politidirektoratet. Videre vil det være litteratursøk om hva man vet/ikke vet knyttet til politiledelse nasjonalt og internasjonalt.

Det vil også gjennomføres intervjuer og en større spørreundersøkelse blant medlemmer i Norges Politilederlag og i Politiets Fellesforbund. Prosjektgruppa startet sitt arbeid i september 2023 og skal levere en fullstendig rapport med alle funnene i juni 2024. I tillegg vil arbeidet gi grunnlag for videre arbeid og resultere i flere forskningsartikler om tematikken.

– Vi er glade for dette oppdraget, og ser fram til å presentere våre funn i juni, sier leder for studien, Anne Rød, ved PHS.

Parat har omtalt saken på sin nettside.

– Dette er spennende arbeid, og jeg er glad for at møtet viser god fremdrift i et arbeid som vil kunne få betydning for ledere på ulike nivåer i politiet, uttaler forbundsleder Kjetil Ravlo i NPL.