FoU-strategi 2022-2025

Politihøgskolens strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-strategien) kommuniserer, konkretiserer og operasjonaliserer høyskolens ambisjoner innenfor forskning og utvikling.

FoU-strategien vår finner du her.