Oppdatert program: Samhandling i hverdag og krise

Programmet for Forskningskonferansen 2023 er oppdatert. Du kan også følge konferansen live gjennom lenkene under.

Bildet viser mennesker i uniform fra politiet, ambulanse og brann- og redningsetaten. De står i en tett klynge og snakker sammen.

Fristen har gått ut men det er mulig å følge med på streaming ved å klikke på lenkene under. 

Det vil ikke bli gjort opptak av konferansen. 

Dag 1 - 18. september kl. 12:30-16:50

Dag 2, del 1 – 19. september kl. 09:30-11:50 og parallell sesjon 

Dag 2, del 2 – 19. september kl. 12:45-14:45

Å sørge for innbyggernes trygghet er en statens viktigste oppgaver. Utfordringene knyttes blant annet til organisert kriminalitet, terror, og helse- og sikkerhetspolitiske kriser. For å bidra til bedre samhandling mellom etatene ønsker Politihøgskolen i år å belyse dette ved å åpne for diskusjon rundt temaene styrker og svakheter ved dagens beredskapssytemer, evaluering av Oslo Pride og Kongsberg-angrepene, fiskerikriminalitet samt grensesnitt og samhandling mellom politiet, PST og psykisk helsevern.

Se promovideo om konferansen her.

Konferansen holdes på Nord Universitet og Politihøgskolen i Bodø 18.-19. september.

Forskningskonferansen skal formidle relevant forskning til forsknings- og praksisfelt. Det vil være foredragsholdere fra både akademia, Politietaten samt nød- og beredskapsaktører.

Program

Dag 1

Dag 2