Vekterboka: Kommunikasjon og konflikthåndtering

Vi gratulerer Nils Morten Leite Larsen (Politihøgskolen), Erik Carlquist og Joshua Marvle Phelps med utgivelsen av boka "Vekterboka: kommunikasjon og konflikthåndtering".

Vektere har mange forskjellige oppgaver: De beskytter materielle verdier, forhindrer inntrengere på private områder, gjør tilsyns- og sikkerhetsarbeid og utfører kontrolloppgaver. I de fleste situasjoner, enten det er konflikt eller ikke, er det viktig at vektere klarer å kommunisere med de involverte på en god måte.

Gjennom god kommunikasjon kan vektere oppnå mindre motstand og bedre samarbeid med dem de er i kontakt med. Det å kommunisere godt kan også ha en effekt utover selve situasjonen fordi det gir publikum større tillit til vekteren eller til vekteryrket generelt.

Boka er skrevet for å gi vektere mer kunnskap om kommunikasjon og konflikthåndtering og for å øke profesjonaliseringen i vekteryrket. Forfatterne retter et fokus mot det samspillet som foregår mellom vekter og publikum, og viser til ulike situasjoner som kan være utfordrende å håndtere med et begrenset lovhjemmelsgrunnlag.

Hvert kapittel avsluttes med eksempler og oppgaver.

Lån boken fra biblioteket her