Sosiale medier og interne politisystemer som maskinerier for kunnskapskonstruksjon

For å forstå konturene og dynamikkene i politiets kunnskapsproduksjon, er det nødvendig å ikke bare undersøke hvilken rolle organisasjoner og mennesker spiller, men også rollen til de ulike teknologiene som brukes av politiet.

Bilde av to dataskjermer i en operasjonssentral
Politiets operasjonssentral
FOTO: Oslo Politidistrikt

Denne artikkelen, av Jenny Maria Lundgaard og Guro Flinterud, utforsker to digitale teknologiske systemer som brukes av politiets operasjonssentraler, PO, det interne systemet for loggføring og oppdragshåndtering, og Twitter, den sosiale medieplattformen. Operasjonssentralen forstås i artikkelen som en epistemisk kultur og systemene den bruker som maskinerier for kunnskapskonstruksjon.


Ved å bruke en metodologi for å intervjue digitale objekter, undersøker denne artikkelen hvilken rolle digitale systemer spiller i å forme og definere hva som blir kunnskap, og utforsker hvordan slike systemer får agens, altså handleevne. Opprinnelsen til systemene – den ene politiutviklet, den andre ikke – har lagt grunnlaget for hvordan systemene fungerer, og for de epistemiske kulturene de arbeider innenfor. Mens det ene systemet på mange måter er friksjonsfritt og forsterker interne politilogikker, er det andre konfliktorientert, og legger grunnlag for ekstern kritikk og utfordring av politiets handlinger og logikker.

 

Les artikkelen i PIA