Har politipatruljen den nødvendige kompetansen til å ivareta barns rettigheter ved mistanke om vold og overgrep?

Oddbjørg Edvardsen og Linda Hoel har publisert artikkelen «The Window of opportunity: Organisational challenges in the development of competence in the police patrol's investigation of domestic violence against children» i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Policing.

Linda Hoel og Oddbjørg Edvardsen. Foto: privat.

Forskning på politiets etterforskning i saker der det er mistanke om vold i nære relasjoner mot barn, har for det meste undersøkt hva som skjer under avhør av barn. Denne artikkelen baserer seg på empiri fra Edvardsens avhandling fra 2019, hvor 15 politibetjenter er intervjuet om sine erfaringer fra oppdrag der de møter barn som er utsatt for vold.

Artikkelen anvender en fortolkende forståelse av kompetansebegrepet, og undersøker kompetansen politipatruljen trenger for å ivareta barnas rettigheter. Vi viser til to hovedfunn. For det første, en viktig kompetanse er evnen til finne en balanse som ivaretar menneskelige hensyn og strafferettens krav. For det andre er utviklingen av denne kompetansen begrenset av kontekstuelle og organisatoriske forhold.

Artikkelen drøfter ulike aspekter ved patruljens kompetanse i slike saker, og utfordringer knyttet til politiorganisasjonens tilrettelegging av kompetanseheving blant politipatruljer.

Artikkelen er en OA-publikasjon, men er også parallellpublisert i PIA.

Les originalartikkelen her
Les artikkelen i PIA her