Avhør av mennesker med psykiske lidelser

Tone Hee Åker (HVL), Patric Risan (PHS) og Rebecca Milne (University of Portsmouth) har skrevet artikkelen “Responding to reticence in investigative interviews of alleged victims with a mental illness: Maintaining rapport” som er publisert i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Policing.

Foto av forfatterne fra venstre:Tone Hee Åker, Patric Risan og Rebecca Milne. Foto: Morten Brun, PHS, privat.
Fra venstre: Tone Hee Åker, Patric Risan og Rebecca Milne. Foto: Morten Brun, PHS, privat.

Politiavhør av mennesker med en psykisk lidelse kan i visse situasjoner skape utfordringer for en avhører med hensyn til å opprettholde en god kommunikasjonsflyt. Målet med denne studien var å utforske hvordan avhørere responderte til avhørte som ga uttrykk for å trekke seg tilbake eller være tilbakeholden med tanke på opprettholdelse av kommunikasjon.

For å studere temaet ble avhørstranskripsjoner fra alle avhør gjennomført ved Barnehus med sårbare personer med en psykisk lidelse undersøkt fra perioden 2015-17. Utvalget besto av totalt ni transkripsjoner med seks kvinnelige fornærmede i saker som omhandlet seksuallovbrudd.

Materialet ble undersøkt via en Tematisk Analyse hvor funnene viste hvordan avhørerne responderte til tilbakeholdenhet i avhør på tre måter: ved å anerkjenne avhørtes tilstand, ved å oppfordre og vise omtanke, og ved å adressere avhørtes behov. Funnene diskuteres i artikkelen i forhold til aktuelle avhørtilnærminger og forslag til videre forskning presenteres.

Les artikkelen i fulltekst i PIA