AI, trustworthiness, and the digital Dirty Harry problem

Jens Erik Paulsen er nominert til prisen "Årets tidsskriftartikkel" med artikkelen "AI, trustworthiness, and the digital Dirty Harry problem" publisert i Nordic Journal of Studies in Policing.

Bilde av Jens Erik Paulsen.
Jens Erik Paulsen. Foto: Politihøgskolen.

Kunstig intelligens (AI) har i senere år blitt tatt i bruk i mange sammenhenger. For politiet skaper AI nye måter å drive etterforskning, overvåking, kriminalitetsforebygging og ordenstjeneste på.

Fra flere hold har det blitt reist spørsmål om påliteligheten til noen slike banebrytende AI-drevne applikasjoner. Under hvilke omstendigheter – og i hvilken grad – kan politiet benytte slik applikasjoner; det vil si bruke midler som ikke er aksepterte eller godkjente for å nå sine mål?

I denne artikkelen illustreres denne problemstillingen gjennom en diskusjon av to nye teknologier: bredt anlagt ansiktsgjenkjenning og såkalt fenotyping.

Til slutt diskuteres kriterier og testregimer for bruk og godkjenning av slike teknologiene.

Les artikkelen i NJSP

Les artikkelen i PIA