Patruljering på internett

Er det hensiktsmessig å overføre patruljering slik vi kjenner det fra det fysiske rom over til internett?» drøfter professor Inger Marie Sunde i sin nye artikkel: "Patruljering på internett".

Illustrasjonsfoto av en person som sitter på PC. I bakgrunnen er det et verdenskart.
FESTTIDSSKRIFT: Artikkelen er publisert i festskriftet til Tor-Aksel Busch : Straff og frihet: Til vern om den liberale rettstat. Illustrasjonsfoto.

De strafferettslige, prosessuelle og politirettslige bestemmelsene har historisk sett vært utformet med tanke på det fysiske rom. Videre råder antakelsen om at loven gjelder likt fysisk og på internett i kriminalitetsbekjempende kontekst, som medfører at det ikke skilles mellom straffbare handlinger eller politirettslige handlinger fysisk og på internett.

Når forbeholdene peker på at virtuelle forhold ikke nødvendigvis tilsvarer fysiske forhold, er det da hensiktsmessig å overføre patruljering slik vi kjenner det fra det fysiske rom over til internett?

Konkrete forslag

Med utgangspunkt i problematiseringen av forholdet mellom fysiske og virtuelle forhold drøfter professor Inger Marie Sunde patruljering som konsept på nett, ut ifra hvordan det forstås, samt hvorvidt det tilsvarer patruljering i det fysiske rom. Hun gir konkrete forslag til måter å patruljere internettet på, diskuterer den rettslige betydningen av automatisering og kunstig intelligens, og behandler begrepet "tilstedeværelse", slik vi forstår det i fysisk patruljering, i en virtuell sammenheng.

Les hele artikkelen i PIA