Trond Myklebust

Politiinspektør

Erfaring og bakgrunn

Med både politi og akademisk bakgrunn har jeg som mål å utvikle og forene forskningsbasert teori med den praksis politiet bruker i sitt daglige arbeid. Internasjonalt politisamarbeid er i endring og kvalitetsstandarder, standardisering for utveksling av informasjon, internasjonal samhandling og helhetstenkning preger utviklingen. Dette utfordrer forvaltningen av- og rolleforståelsen i politiet som organisasjon. Jeg er engasjert i flere forskningsprosjekt og publiserer samt underviser nasjonalt og internasjonalt innenfor mine fagområder. Jeg er fagleder etterforskning for Politihøgskolens masterstudie, og bidrar aktivt til utvikling av politifaglig- og påtalefaglig etterforskningsledelse.

Kompetanseområder

  • Etterforskning
  • Psykologi

Forsker på

  • Positiv arbeidspsykologi og arbeidsmiljø
  • Politiet som lærende organisasjon
  • Taktisk etterforskning, avhør

Underviser i

  • Rettspsykologi
  • Arbeids- og organisasjonspsykologi
  • Etterforskning, kommunikasjon og avhør

Siste Publikasjoner