Thomas Dillern

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg har en doktorgrad i Studier av Profesjonspraksis fra Nord Universitet. Her tok jeg for meg noen grunnleggende spørsmål knyttet til kunnskapsbegrepet, kunnskapsutvikling og læring og disse ble sett i sammenheng med yrkesutøvelse. Videre har jeg en mastergrad i idrettsvitenskap hvor jeg fordypet meg i noen treningsfysiologiske spørsmål knyttet til idrettsutøvelse. Disse to fagretningene utgjør også forskningsinteressen min i dag, og hvor nåværende prosjekter også knyttes til politiutøvelse.

Kompetanseområder

  • Vitenskapsteori, forskningsmetode
  • Fysisk trening
  • Førstehjelp

Forsker på

  • Kunnskap og kunnskapsutvikling
  • Yrkespraksis og erfaring
  • Fysisk trening, fysisk form og helse i politiet

Underviser i

  • Vitenskapsteori
  • Forskningsmetode
  • Førstehjelp
  • Fysisk trening