Tarald Slåttebrekk

Doktorgradsstipendiat

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet fra Politihøgskolen og har master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitet i Stavanger. Jeg forsker på hvordan virksomheter kan innrette sikkerhetsarbeid for å forebygge og motvirke innsidevirksomhet.

Kompetanseområder

  • Forebyggende sikkerhet
  • Innsidevirksomhet

Forsker på

  • Innsidevirksomhet
  • Sikkerhet