Sverre Flaatten

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er kriminolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. For tiden arbeider jeg med et forskningsprosjekt viet økonomisk kriminalitet. Jeg har tidligere arbeidet med straff og domstol. Forskningen min befinner seg i skjæringspunktet mellom sosiologi og rettshistorie. Jeg er leder for forskergruppa Politi, rett og samfunn ved Politihøgskolen. Jeg er også medlem av forskergruppen "Rett, samfunn og historisk endring" ved Universitetet i Oslo.

Kompetanseområder

 • Straff
 • Vinningskriminalitet
 • Rettshistorie
 • Sosiologisk teori

Forsker på

 • Økonomisk kriminalitet
 • Makt, politi og forvaltning
 • Subkulturers rettshistorier

Underviser i

 • Sosiologi
 • Kriminologi
 • Vitenskapsteori
 • Kriminalitetsforebygging

Siste Publikasjoner