Steinar Fredriksen

Førsteamanuensis

Steinar Fredriksen

Førsteamanuensis

Jeg er jurist med juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Min forskning er særlig rettet mot offentlige myndigheters bruk av tyngende inngrep overfor individer. For tiden arbeider jeg med et prosjekt om nødrett som rettsgrunnlag for myndighetsinngrep. Jeg er medlem av Politihøgskolens forskergruppe "Politi, rett og samfunn".

Siste Publikasjoner

Bøker

Ordensjuss Steinar Fredriksen, Kai Spurkland, 2019 Gyldendal Juridisk

Forvaltningsrett for politiet: En innføring Geir Heivoll, Steinar Fredriksen, 2019 Cappelen Damm Akademisk

Forvaltningsrett for politiet: Oppgaver med løsningsforslag Geir Heivoll, Steinar Fredriksen, 2019 Cappelen Damm Akademisk

Artikler

Står politiutdanningens høgskolestatus for fall? Hjørdis Birgitte Ellefsen, Sverre Flaatten, Steinar Fredriksen, 2019

Annet