Siv Rebekka Runhovde

Forsker

Siv Rebekka Runhovde

Forsker

Jeg har doktorgrad i Kriminologi fra Universitetet Oslo. Forskningen min fokuserer på etterforskning og forebygging av transnasjonal, organisert kriminalitet. Kriminalitetsområder inkluderer kunst- og kulturminnekriminalitet samt ulovlig handel med utrydningstruede arter. Jeg benytter et teoretisk rammeverk som blant annet inkluderer organisasjonsteori, profesjonelt skjønn og mulighetsbaserte teorier om kriminalitet og forebygging. Jeg er leder for forskergruppen Politimetoder i Endring, og veileder og underviser ved Politihøgskolens masterprogrammer.

Siste Publikasjoner