Paul Larsson

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er kriminolog og har forsket på økonomisk kriminalitet, som jeg skrev min doktoravhandling på. Forsker på organisert kriminalitet, både fenomen og teori samt politiets metodebruk på feltet. Arbeider ellers med studier av reguleringen av illegal ulvejakt. Grunnleggende politisosiologiske problemstillinger samt kriminologiens historie. Har også arbeidet med studier opp mot politiets tilnærming og metodebruk ved reguleringen av narkotika.

Kompetanseområder

 • Organisert kriminalitet
 • Politistudier
 • Politi og narkotika
 • Reguleringen av illegal ulvejakt

Forsker på

 • Organisert kriminalitet
 • Reguleringen av Illegal jakt
 • Politimetoder
 • Kriminologisk teori

Underviser i

 • Politistudier
 • Organisert kriminalitet
 • Politi og narkotikaregulering