Patrick Risan

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Siden 2008 har jeg arbeidet med forskning og undervisning ved Politihøgskolen samtidig som jeg har jobbet som psykolog ved Lovisenberg Sykehus. Jeg underviser mest opp imot temaer som stress og psykiske lidelser samtidig som jeg forsker på avhør av traumatiserte personer, mistenkteavhør, og personlighetsprofiler innen ulike deler av politiet.

Kompetanseområder

  • Avhør
  • Traumer
  • Sårbare vitner
  • Kvalitativ metode

Forsker på

  • Avhør av traumatiserte vitner
  • Avhør av mistenkte
  • Personlighet og robusthet i politiet

Underviser i

  • Psykologi

Siste Publikasjoner