Patrick Risan

Førsteamanuensis

Patrick Risan

Førsteamanuensis

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Siden 2008 har jeg arbeidet med forskning og undervisning ved Politihøgskolen samtidig som jeg har jobbet som psykolog ved Lovisenberg Sykehus. Jeg underviser mest opp imot temaer som stress og psykiske lidelser samtidig som jeg forsker på avhør av traumatiserte personer, mistenkteavhør, og personlighetsprofiler innen ulike deler av politiet.

Siste Publikasjoner

Bøker

Artikler

Etterforskning under lupen Egil Hove Olsvik, Patrick Risan, 2019 Politihøgskolen

Annet

Politiavhør av traumatiserte vitner: Et mellommenneskelig perspektiv Patrick Risan, Kent Madsen, 2019

Investigative interviewing of traumatized interviewees Patrick Risan, 2019