Pål Winnæss

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet sosiolog og har en doktorgrad i kriminologi. Jeg underviser i samsunnsvitenskapelige fag og forsker på politi, profesjon og høyere utdanning.

Kompetanseområder

  • Sosiologi
  • Kriminologi
  • Politivitenskap
  • Samfunnsvitenskapelig metode

Forsker på

  • Politiet
  • Høyere utdanning
  • Profesjon

Underviser i

  • Samfunnsvitenskap
  • Yrkesetikk
  • Vitenskapsteori

Siste Publikasjoner